Concluziile comisiei de control privind distrugerea sistemului de irigații Câmpia Covurlui Galați sunt fără dubii: s-a furat, se prăduiește, vor fi șterse urmele

Carevasăzică, Comisia de Control a infrastructurii de irigații din Câmpia Covurlui, aflată în exploatarea FOUAI Câmpia Covurlui (infrastructură ce aparține domeniului public al statului, predată în anul 2012 în folosință gratuită pe 49 de ani către FOUAI),  a inspectat timp de o lună în anul 2020.

Conform ziarului Viața liberă, „o comisie mixtă, constituită în baza unui ordin al prefectului județului Galați, Gabriel Avramescu, a verificat infrastructura de îmbunătățiri funciare aflată în exploatarea Federației de Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (FOUAI) Câmpia Covurlui din județ. Din comisie au făcut parte reprezentanți ai Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare (FTIF) Galați, dar și ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului în Construcții și ai Fiscului județean.”

Juridic, infrastructura a trecut de la ANIF la FOUAI prin Ordinul MADR nr. 276 din 5 07 2012. A fost exploatată (sunt păreri cum că trebuie scris jefuită) timp de șase ani, și prin HG 59/5 02 2018, i s-a retras dreptul de folosință a bunurilor și terenurilor, odată cu inventarul de rigoare și de valoare: au luat patrimoniu de 96,23 milioane lei (canale de aducțiune, de distribuție, vreo nouă sifoane, stații de pompare, de repompare și punere sub presiune),  și trebuie să-l returneze la numai 73,46 milioane lei.  Ce mișto, nu? S-a făcut și preluare (septembrie 2018), pe bază de protocol, dar numai pentru sifoane: s-a predat sifoane de 34,6 milioane lei, s-a primit sifoane de 28,4 milioane lei. Sifoanele preluate de la FOUAI la FTIF cu devalizare/prăduire la pachet?

Da! Este incredibil, dar e real, cu un ministru al Agriculturii scamator-bufon ca Petrică Daea, o preluare de inventar distrus/vândut, pe bucăți, este normală. Se încalcă flagrant continuitatea și contiguitatea, preluând o infrastructură gigant pe bucăți? Păi, aproape sigur, asta se și urmărește – mărirea confuziei, totul trebuie dispersat și amestecat.

Avantaj FOUAI, c-așa-i când băieții șmecheri de la Partid folosește, iar statul fraier plătește

De față cu preșul de FOUAI Gheorghe Ifrim, s-a trecut la întocmit jurnalul distrugerii, descompletării, prăduirii, jefuirii și vânzării componentelor sistemelor de irigații, după cum urmează:

 1. Avarie cu scoatere din funcțiune a terasamentului și conductei-sifon de la Mălina, în anul 2017, din motive de personal necalificat, neglijent și iresponsabil și șefi obedienți și iresponsabili, care au încercat să șteargă urmele și să nu comunice distrugerea către Inspecția în Construcții.

 2. Segment conductă sifon în flotare și dispariția stavilei segment de pe firul drept la sifon Lozova, terasament erodat, împrejmuire lipsă, alimentarea cu curent distrusă, echipamente de comandă și acționare dispărute, batardouri, stavile, balustrăzi și elemente de siguranță pentru evitarea căderii și înecului – prăduite.

 3. La sifon Suhurlui, aceleași proaste obiceiuri și dezinterese: stavile dispărute sau descompletate, lipsa echipamentelor hidromecanice necesare exploatării în siguranță a dotărilor, lipsă împrejmuiri, balustrăzi, stavile și batardouri, instalații de alimentare cu electricitate și echipamente de comandă – descompletate sau dispărute.

  Sunt chestiuni de flagrant al furturilor pe scară mare, ce îi nedumeresc pe inspectori, știut fiind că în 2016, FOUAI a aplicat un proiect de finanțare nerambursabilă prin Agenția de plăți pentru dezvoltare rurală, pozând active de 4,28 mil lei și încasând TVA în valoare de 1 milion de lei.

 4. Furt de apă/afacere FOUAI cu apa statului, pentru irigații la sifonul Valea Negrii.

Aici inspectorii au găsit un branșament de irigat în folosul satului Negrea, comuna Schela, fără aprobarea FTIF Galați.

Paranteză, aici sunt terenurile nașului Floricel Dima (fost director de Cameră Agricolă, fost director de Direcție Agricolă, fost subsecretar de stat la MADR) și ale finului Petre Bărceanu (fost director FTIF, fost șef FOUAI, încă șef Birou Administrativ FTIF și groparul sistemului de irigații Câmpia Covurlui), care trebuie udate, ce naiba! De două ori:

 • odată moacă, din canalul FOUAI a lu nașu Ifrim și apa ANIF și
 • a doua oară cu banii din despăgubirile de cultură calamitată, aprobate de nea Petrică Daea de la MADR, pe baza presiunii și insistențelor bine propagate de nașu Floricel Dima.

Când o folosesc diverși fermieri, apa FOUAI e pe banii fiecăruia, dacă e paușal tip Daea, plătește toată lumea, dar ies în avantaj Floricel și Petrică. Cine a făcut amenajarea de la Negrea – Schela? Un director de FTIF, cândva…

5. La sifonul Valea Gerului nu erau lipsuri la inventar, dar instalația era varză, pierderile de apă din conducta sifonului erau puhoi.

 1. Stația de repompare reper a sistemului – SRP 1 Vânători a fost inventariată și notată cu suficient, după regula „am găsit o potcoavă, ne mai trebuie trei și calul”. Clădirea era /este o cioarsă, deteriorată grav, cu ferestrele din plăci Nevada sparte, hidroizolația ciur, cu infiltrații periculoase pentru cele 10 pompe de 6800 kw, din care – normal!? – funcționa doar una.

Este descrierea unei stații ruinate, care a devenit un an mai târziu scena unui mare bum (a se citi ciocan de apă cu distrugere masivă), pe bază de incompetență și iresponsabilitate, ce a dus la o explozie catastrofică  atunci când apa din deal s-a prăbușit peste instalațiile și clădirea din vale.

Să postăm câteva probe foto ale nenorocirii, că prea este mare incompetența și impostura la FTIF și FOUAI.

 

În termeni tehnici, directorul de grețoasă obediență Sorin Dănăilă tocmai se ușchise la o nouă sinecură pe la București, iar noul director de unitate, Sorin Pârvu, numit la repezeală pe linie de Partid, abia începea să priceapă care e locul și rostul obediențelor ce avea să le presteze la noua feudă PSD-PNL.

Chestia nostimă (dar jalnică) este că în 2020 s-a reabilitat presiunea pe firul drept, pe baza unei finanțări pe program AFIR, de 1,47 milioane de euro. După distrugerile din toamna 2021, alți bani au fost băgați în stație de FOUAI, ca să fie spoită și cârpită, deci să figureze ca funcțională la socoteala revenirii la ANIF.

7 . Pe canalele de aducțiune, surprize – stupize, malformări și abuzări-improvizări de sistem.

Pe diferitele tronsoane ale Canalului terasă,  comisia a constatat fisurări ale pereului, pericole de rupere ale canalului la subtraversarea Văii Odobescu, construcția unui baraj cu contraforți chiar în aval de stația de punere sub presiune, toate sancționate la vremea respectivă de ISC. Pe alt tronson, fermierul bine orientat Ene Dumitru a construit pe ternul lui o grindă de beton armat în jurul conductei de irigații.

 1. Ajunsă la stația SRP 2 Tudor Vladimirescu, comisia Prefectului a constatat că tărășenia cu irigațiile din terasa Covurlui se îngroașă.

Cele patru pompe de medie tensiune și mare putere ale stației erau la locul lor, dar nici una în funcțiune. Paznicii erau și ei la locurile lor, dar păzeau șapte pompe de joasă tensiune și mică putere, aduse acolo după preluarea stației de la ANIF.  Pentru alimentare au fost montate două transformatoare de joasă tensiune, fără tablouri și contoare și – normal!? – fără autorizații de la Electrica și ANIF.

Pompele lucrează la alimentarea cu apă a canalului CMT 2 și a trei conducte care irigă terenurile agricole din zonă. Pentru aceste ghidușii de devălmășie, ISC a dat în 2020 niște amenzi.

 1. Făcând și socoteala kilovaților haliți de pompe, iese că numărul de ore de funcționare a agregatului depășește numărul de zile calendaristice din lunile iulie, august și septembrie 2019 (46 și 55 de zile într-o lună de 30 de zile). Se cheamă că este un furt de energie electrică? Cam da!

Prin ordin de la ANIF București (8666/21 02 2020), s-a făcut o comisie de specialiști care trebuia să dispună asupra acestor consumuri. Termenul (17 06 2020)  a fost depășit de mult, nimeni nu știe ce și cât și cum.

Informații despre ce, cum, cât și unde a furnizat, reparat, întreținut, investit, angajat FOUAI între 2012 și 2020 au fost cerute de comisie și obținute prin mai 2020.

Reiese că FOUAI are 7 angajați  muncitori calificați, și îi trebuia cel puțin 58, plus un angajat cu studii superioare în îmbunătățiri funciare și un angajat cu studii superioare cu specialitatea electromecanică. 

Privind tabelul cu sume băgate în reparații, te umflă râsu și apoi plânsu.

În opt ani s-au făcut reparații de 421 757 lei, fiind ani în care s-a cheltuit pentru repararea și întreținerea sistemului 9000 sau 2000 lei. Erau anii în care zburda prin ANIF groparul sistemului ANIF-FOUAI, Petre Bărceanu, cu voie de la Partid (care altul decât PSD!?).

În Raportul său, comisia precizează că Direcția Agricolă Galați avea în fișa postului prezentarea unui document de control a protocolului de funcționare a FOUAI, cu toate contravențiile, infracțiunile, reparația, întreținerea, paza instalațiilor și prezentarea unui raport anual, semnat de directorul Direcției Agricole Județene.

Nici până la data întocmirii raportului, directorul DAJ Galați, Doina Ragea (fatalitate de Oraș Roșu, tot de la PSD), nu a prezentat nici un document de control.

Concluziile comisiei de control privind distrugerea sistemului de irigații Câmpia Covurlui sunt fără dubii

FOUAI nu și-a respectat obligațiile de întreținere, reparații și menținere în stare de funcționare, după prevederi și regulamente; nu a angajat personalul cu pregătire adecvată; nu a alocat fondurile minime pentru reparații și întreținere.

Rezultatul? Degradarea serioasă a infrastructurii principale de irigații. Sifoanele Mălina, Lozova și Suhurlui nu mai prezintă siguranță și accesibilitate în exploatare; filiala ANIF Galați nu și-a exercitat activ  atributul de verificare și control a infrastructurii. Pentru aceste considerente, se cere retragerea dreptului de folosință gratuită a sistemului de irigații.

FOUAI Câmpia Covurlui are obligația de a preda infrastructura în starea în care a fost preluată , cu îmbunătățirile ulterioare.

Cum îmbunătățiri nu există, ba, dimpotrivă, are distrugeri și descompletări generalizate,predarea-preluarea infrastructurii FOUAI la FTIF Galați este amânată perpetuu, fiind în al treilea an de bâlbâieli și subterfugii/derive administrative.

Celor care tergiversează preluarea le folosește perfect faptul că proiectul de reabilitare cu fonduri publice la stația SRP1 Vânători impune o perioadă de monitorizare și folosire a dotărilor de 5 ani, deci nu pot fi înstrăinate mai devreme.

Colac peste pupăză, folosirea de fonduri nerambursabile cere ca în caz de preluare a infrastructurii să se recupereze TVA  în valoare de 2,48 milioane de lei, care ar putea fi plătită de ANIF. Așa se explică apatia și delăsarea cu care acționează atât FOUAI cât și ANIF, în chestiunea transferului infrastructurii distruse. 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password