Noul FSN face injecţia letală în vena medicinei primare

 

Suntem Trabant  şi nu Ferrari!

„Anul 2008 a fost primul an în care am putut spune că venitul nostru a fost cât de cât uman. Acum ne întoarcem de unde am plecat: o să aducem bani de acasă pentru funcţionarea cabinetului şi pentru plata asistentei, dacă o să avem de unde! O sa plecăm iar umiliţi de la cabinete, neputând să ne permitem să luam o carte, sa ieşim la un congres, ca să nu mai vorbim de ţinuta unora dintre noi. Cum vreţi sa fie actul medical calitativ,  când noi nu sântem mulţumiţi de viaţa pe care o ducem? Probabil iar vor pleca toţi oamenii de calitate acolo unde munca lor să fie răsplatită, conform pregătirii profesionale.Credeţi că este normal ca un medic primar să nu câştige nici cât o asistentă debutantă?”  Iată doar câteva dinre comentariile adăugate semnăturilor lor de peste 3000 de medici de familie, care au adresat Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului  un memoriu , ce pune în evidenţă catastrofa spre care se îndreaptă medicina primară. În condiţiile în care autorităţile locale nu se implică în nici un fel, toate cheltuielile fiind suportate de medicii de familie (cheltuieli cu personalul şi întreţinerea cabinetului, cotizaţii, congrese obligatorii, utilităţi, inclusiv asigurararea combustibilului de încălzire, zugrăvire cabinet, construire grupuri sanitare, etc.) şi pe fondul prevederilor noului Buget – cu venituri  reduse cu 40% faţă de anul 2008 – mulţi medici de familie au o singură certitudine: vor închide cabinetele.

Medicina primară este din nou duşmanul de clasă al fesenismului biruitor  la oraşe şi sate

Medicii de familie formulează în demersul lor idei de o simplitate extremă: in România de azi, SINGURUL SEGMENT din sistemul sanitar în care s-a realizat REFORMA este MEDICINA DE FAMILIE. Dacă bugetul medicinii de familie va fi rechiziţionat, se va distruge tot ce s-a realizat cu eforturi şi sacrificii în ultimii ani. ”Promit  că am să pun lista de pacienţi în ramă, o afişez pe uşa cabinetului şi stau acasă să aştept banii de la Casă , dacă aşa consideră domnii de la PSD,  că medicul de familie nu face nimic şi este plătit pentru o listă de pacienţi. Am mai trăit odată coşmarul acestei idei vehiculate de necunoscători” –spune unul din medicii care au semnat memoriul. Continuând cu argumentaţia în sprijinul unei execuţii anunţate deja de Guvernul socialist al lui Boc, medicii vorbesc despre tăcerea dubioasă a oamenilor din sistem, care nu pun în balanţa bugetării şi alte elemente: în actualul sistem medicul de familie nu a beneficiat de concediu de odihnă, aşa cum prevede Codul Muncii, are multilpe raportări, atât pe linie profesională cât şi ca angajator, fiind nevoit să studieze permanent legislaţia pentru actualizarea permanentă a programelor informatice necesare desfăşurării activităţii, medicul din mediul rural este şi medic şcolar,  fără a fi remunerat pentru această activitate, este şi femeie de serviciu, administrator, informatician, angajator, contabil, zugrav, instalator, omniprezent 24 din 24 ore,  şi nu poate refuza nici un pacient, fie el şi neasigurat. În cazul urgenţelor , tot din fondurile cabinetului asigură medicamentele, consultaţia gratuită,  inclusiv a persoanelor neasigurate. Privind la cifrele aranjate de Guvernul Boc în Proiectul de Buget, medicii de familie constată că sumele alocate medicinii primare sunt cu  40,69%, mai mici decit cele alocate în anul 2008, şi numai cu 15,72% mai mari faţă de sumele alocate in 2007. Şi asta se întâmplă în condiţii de criză, când stresul provocat de eventualitatea pierderii locului de munca, cu toate consecinţele ce le implică, provoacă creşterea numarului de situaţii conflictuale sociale si familiale, scăderea puterii de cumpărare şi a asigurarii minimului necesar unui trai decent,  agravează  patologia existentă.Se vor adauga noi afecţiuni, în paralel cu o creştere a cazurilor noi de boală. Toate acestea vor duce la cresterea volumului de muncă al medicilor, în general, și al medicilor de familie, în special- pentru că aceştia din urmă sunt cei la care se apelează în primul rând, fie pentru rezolvarea cazului cu mijloacele aflate la dispoziţia medicului de familie, fie pentru îndrumarea pacientului către un alt tip de furnizor de servicii medicale din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În ciuda unei campanii agresive de media, care încearcă, chipurile, sa scoată la lumină deficienţele sistemului, se denigrează, de fapt categoria medicilor de familie, prin incapacitatea acestora din urmă de a rezolva cât mai multe din cazurile administrate- deci sumele încasate, ca venituri, ar fi, chipurile, foarte mari si nemeritate. Pentru ca există această confuzie generală, atât în rândul populaţiei, cât si a reprezentanţilor mass-media dar şi în rândul cadrelor medicale din alte eşaloane, medicii au clarificat anumite aspecte legate de activitatea lor şi modul cum sunt realizate veniturile de către aceştia.

Medicina de familie a fost cea care a luat taurul de coarne

Încă din momentul când s-au decis să joace după noi reguli, medicii de familie au ştiut că exercitarea unei activitaţi independente presupune desfăşurarea acesteia in mod obişnuit, pe cont propriu şi urmărind un scop lucrativ. Şi că există criterii care definesc preponderent existenţa unei activitati independente : libera alegere a desfasurarii activităţii, a programului de lucru si a locului de desfăşurare a activităţii; riscul pe care şi-l asuma intreprinzatorul; activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi clienţi; activitatea se poate desfăşura nu numai direct, ci si cu personal angajat de intreprinzător în condiţiile legii. Cabinetele medicale de medicina familiei au devenit unităţi sanitare de interes public local. Medicul de familie este reprezentantul legal al unui cabinet medical care intră in relaţie contractuală cu casele de asigurari de sănătate, ca furnizor de servicii medicale, in timp ce medicul si personalul angajat indeplinesc rolul de prestatori de servicii medicale, în cadrul cabinetului medical.
Plata contravalorii serviciilor medicale furnizate se face către cabinetul medical si nu către medic. În aceste condiţii vorbim de venitul cabinetului și nu de venitul medicului de familie. Venitul cabinetului se gestionează prin contabilizare în partidă simplă, evidenţiată într-un registru de încasări şi plăţi. Aceste venituri ale cabinetului sunt defalcate pe costuri fixe (chiria/redevenţa spaţiului, asigurarea de “mal praxis”, utilităţi, dobânda la un credit, contracte prestări servicii), etc., costuri variabile (medicamente, materiale sanitare, consumabile birou, reparaţii curente, achiziţie de aparatură medicală si mobilier) şi costuri semi-variabile (fondul de salarii + taxele si impozitele aferente la bugetul de stat). Făcând diferenţa între venituri si cheltuieli, ramâne o sumă din care se mai fac următoarele plăţi: impozit, contribuţia la fondul de sănătate și asigurarea pentru CAS. Ce rămâne? Ce rămâne este venitul medicului.

 Este o mare diferenţă între venitul cabinetului şi venitul medicului de familie.

Acestea fiind zise , medicii şi-au suflecat mânecile şi au trecut la socoteli. Iată-le! Avem un cabinet medical asociat, localizat in mediul rural, cu doi medici de familie,  cu grad profesional de medic primar, pentru care se acordă un spor de 20%, şi cu spor pentru conditii deosebite de lucru (24% pentru un medic si 30% pentru cel de al doilea medic), cu o lista comună de 3.300 asiguraţi proveniţi din 2 comune limitrofe, cu activitate desfasurată in 2 spaţii distincte (unul concesionat pentru care se plateşte redevenţa de 1 euro/m² si unul cumpărat,  pentru care se plătesc rate lunare), situate la o distanta de 17 km unul de celalalt, cu 4 asistente angajate (3 cu norma întreagă si una cu ½ de normă), doua ingrijitoare cu ½ de normă fiecare si un contabil,  cu convenţie de prestări servicii.
Acest cabinet realizează, in condiţiile în care valorile punctelor sunt de 4,61 lei/pct la capitaţie si, respectiv, 1,9 lei/pct la servicii, un venit de 27.495,44 lei/lună, alcătuit din 22.544,42 lei, rezultat din 4.890,33 puncte capitaţie, multiplicate cu 4,61 lei/pct şi 4.951,02 puncte servicii, multiplicate cu 1,9 lei/pct
Costurile  totale pentru funcţionarea cabinetului sunt de 19.353 lei. Scăzut din 27.495,44 lei,  rămâne un venit de 8.142,44 lei. Din aceasta suma se scad impozitul si contribuţia la sănătate, adică 16% + 5,5% = 21,5%, reprezentând 1.751 lei, rezultând suma de 6.392 lei. Întrucât contractul de asociere prevede o contribuţie egală de 50%- 50%, suma rezultată se împarte la cei 2 medici în părţi egale de câte 3.196 lei. Suma rezultată este mai mică decit venitul realizat de un medic cu acelaşi grad profesional şi vechime in muncă dintr-o unitate spitalicească, lucru uşor de verificat.
În condiţiile noilor valori de puncte rezultate din sumele alocate medicinei primare pentru 2009, prin proiectul de buget, considerând acelasi număr de puncte de capitație si servicii realizate, vom avea urmatoarele rezultate: 13.448,41 lei pentru capitaţie si 2.307,72lei pentru servicii, adică un venit al cabinetului în sumă totală de 15.819,13 lei.
În ipoteza costurilor nemodificate- pentru că nu este nimic la care să se renunţe fară a perturba buna desfăşurare a activitaţii, şi făcând diferenţa între veniturile cabinetului şi cheltuieli, rezultă următoarea situaţie: 15.819,13 lei – 19.353 RON = – (minus) 3.533,87 lei.

Acest rezultat ne arată ca trebuie aduşi bani de acasă şi de la rude

 ca să se deruleze activitatea in condiţii, cel puţin rezonabile, ca sa nu spunem precare, iar medicii să nu mai realizeze niciun venit, cu toate că locuiesc acolo unde îşi desfasoară si activitatea, asigura asistenţa medicală 24/24, 7/7, fără a fi condiţii de organizare a unui centru de permanenţă, fără a avea alte surse de venit sau proprietăţi. În acest fel, activitatea devine, într-un cuvânt, FALIMENTARĂ!! Dacă cineva se gândeste ca se poate renunţa la ceva din costurile enumerate, se inşeală.

Nu se poate renunţa la plata redevenţei şi a ratelor pentru spaţii (se pierd aceste spatii si nu se mai poate incheia contract cu casa de asigurari); la asigurarea de malpraxis (anuleaza contractul cu casa);la cotizaţiile pentru asociatiile profesionale (nu sunt vizate autorizatiile , se pierde contractul cu casa); la asigurarea de accidente, la  asigurarea cladirilor si a dotarii cabinetelor, la utilitati (pentru ca nu mai se indeplinesc criteriile de acreditare, se suspenda autorizatia sanitara de functionare, se reziliaza contractul cu casa);la leasing si rate, la medicamente si materiale sanitare (pentru ca nu se pot asigura urgentele si apare acuzatia de malpraxis, cu pierderea dreptului de a profesa);la consumabile de birou si specifice activitatii medicale ;  la materiale de curatenie si igienizare (se retrage autorizatia sanitara de  functionare si se reziliaza contractul) ;la revizii si reparatii curente, la personalul angajat.

Şi acum să-l regretăm pe acel contabil care a înţeles mai bine munca noastră!

Chiar dacă în proiectul de buget scrie că  valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu în anul 2009 nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu în anul 2008, cu condiţia ca fondul aprobat asistenţei medicale primare în anul 2009 să fie cel puţin egal cu cel aprobat în anul 2008, tot nu iese socoteala. Bugetul FUNASS pentru 2009 este construit cu un deficit de – 7,71%, fata de 2008, iar suma alocata asistentei primare este diminuata cu – 40,69%, in 2009 fata de 2008. Rezulta ca, indiferent cum vor fi calculate rapoartele capitatie/servicii, din suma alocata, si indiferent care vor fi valorile estimate pentru punctul de capitatie si punctul de serviciu, venitul realizat de un cabinet medical se va diminua cu aceeasi valoare procentuala de – 40,69%, lucru care va duce la FALIMENTAREA activitatii si desfiintarea medicinei primare.

Ba se poate si mai rău de atât!

Dacă se va adeveri și faptul că se va scoate sporul pentru conditii grele, pentru cei care activează in mediul rural si se va diminua sau chiar desființa sporul pentru grad profesional, atunci veniturile cabinetelor, atât din rural cât și din urban, vor fi si mai reduse, iar activitatea imposibil de desfășurat.Ce le mai râmâne medicilor de familie de făcut? Să-l deplângă pe acel contabil nenorocit care a eliminat cozile la medicamente, a crescut bugetul alocat medicinii primare la nivele decente, i-a dotat cu calculatoare şi a deschis calea programelor de servicii la nivel european. Şi să se pregătească de o grevă. Căci băieţii deştepţi ai reformei medicinii chicotesc şi rânjesc: sunteti importanti, sunteti baza medicinii ,avem nevoie de voi , iar când este vorba de plată : nu sunteți buni de nimic , trageti chiulul , existati doar pentru că vrem noi! Da, măi dragă medici de familie, sunteţi Trabant, nu Ferrari!

februarie 2009

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password