Pe 23 iunie 1990 Republica Moldova și-a declarat suveranitatea

Declaraţia de Suveranitate a Republicii Moldova împlineşte 25 de ani. Aceasta a fost adoptată, pe 23 iunie 1990, de către deputaţii Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, aflate în componenţa URSS.

Astfel, declaraţia Sovietului Suprem al RSS Moldova stipulează în mod clar supremaţia legilor RSSM asupra celor unionale, instituie cetăţenia republicană şi prevede dreptul suveran de a ţine relaţii diplomatice cu toate ţările lumii. Se menţionează ideea că RSS Moldova respectă statutul ONU şi îşi exprimă adeziunea faţă de principiile acestei organizaţii şi „avant la lettre” participă la crearea unui nou sistem de securitate în Europa.

„Republica Sovietică Socialistă Moldova este un stat suveran. Suveranitatea R.S.S. Moldova este unica şi necesara condiţie a existenţei statalităţii Moldovei”, stabileşte primul articol al documentului.
De asemenea, în Declarație este indicat faptul că „pământul, subsolul, apele, pădurile şi alte resurse naturale aflate pe teritoriul R.S.S. Moldova, precum şi întregul potenţial economic, financiar, tehnico-ştiinţific, valorile patrimoniului naţional” sunt declarate „proprietatea exclusivă necondiţionată a RSS Moldova”.

Totodată, se stipula că „prezenta Declaraţie serveşte drept bază pentru elaborarea noii Constituţii a R.S.S. Moldova, perfecţionarea legislaţiei republicane şi ca poziţie a RSS Moldova pentru pregătirea şi încheierea Tratatului unional în cadrul comunităţii statelor suverane”.

sursa: idependent.md

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password